Συγχ. Μείζονα Τρόπου

Οι τρίφωνες συγχορδίες, όπως φανερώνει και το όνομά τους, αποτελούνται από τρεις φθόγγους σε συνήχηση.

Στην αρμονία της Ευρωπαϊκής μουσικής χρησιμοποιούνται οι βαθμίδες της Τονικής (I), Μέσης (III) και Δεσπόζουσας (V) για την παραγωγή της βασικής συγχορδίας ενός τρόπου/κλίμακας. Η απόσταση των βαθμίδων αυτών είναι διαδοχικά αρμονικά διαστήματα τρίτης. Για κάθε επόμενη από την τονική βαθμίδα μιας κλίμακας ακολουθείται το ίδιο μοτίβο δημιουργίας τρίφωνων συγχοδριών, η συνάθροιση δηλαδή 2 διαδοχικών διαστημάτων 3ης, όποιου μεγέθους κι αν προκύπτουν αυτά χωρίς καμία τροποποίηση.

Χαρακτηριστικό διάστημα του Μείζονα τρόπου/κλίμακας είναι αυτό της μεγάλης (Μ) 3ης, που σχηματίζει η Μέση (ΙΙΙ) βαθμίδα προς την Τονική (Ι). Επί αυτού προσθέτοντας ακόμη ένα διάστημα 3ης, έχοντας ως βάση την κορυφή του προηγούμενου διαστήματος σχηματίζουμε διάστημα 5ης Καθαρής από την Τονική.

Συνεχίζοντας με την ίδια μέθοδο και λαμβάνοντας ως βάση κάθε φορά την επόμενη στη σειρά βαθμίδα της κλίμακας για τον Μείζονα τρόπο, στη φυσική διατονική κλίμακα, σχηματίζονται οι εξής συγχορδίες.

Βαθμίδα Νότα Συγχορδία
Ι Ντο Μείζονα
ii Ρε Ελάσσονα
iii Μι Ελάσσονα
IV Φα Μείζονα
V Σολ Μείζονα
vi Λα Ελάσσονα
vii Σι Ελαττωμένη
Αρχική Σελίδα | Περισσότερα Μαθήματα

Το Music/Learn είναι αφιερωμένο στη διδασκαλία της μουσικής.

Μέσα από διαδραστικό υλικό μπορείτε να προσεγγίσετε έννοιες της θεωρίας και της αρμονίας, να εξασκηθείτε στη μουσική ανάγνωση και να μελετήσετε γνωστά μουσικά κομμάτια.

Αναπτύχθηκε από τον Παναγιώτη Κατωπόδη, εθνομουσικολόγο, παραγωγό και καθηγητή μουσικής.

Για online μαθήματα και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] και στο τηλέφωνο 698 30 78 262.