Κατασκευή Ιστοσελίδας

Το music/learn είναι ένα project της Astarte Media, η οποία κατασκεύασε την ιστοσελίδα.

Η σύγχρονη εκπαίδευση γίνεται πολύ πιο αποδοτική με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Εάν χρειάζεστε κάτι αντίστοιχο επισκεφθείτε μας στο https://astartemedia.gr.