Όροι Χρήσης

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Music/Learn παρέχεται “ως έχει” χωρίς να υπάρχουν εγγυήσεις για την συνεχή καλή λειτουργία του.

Cookies

Το Music/Learn χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και λειτουργικότητας του Ιστότοπου. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στον Ιστότοπο, να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζονται οι χρήστες, να διευκολύνεται την πρόσβαση τους σε αυτόν, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου του Ιστότοπου.

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, είναι δε ιδιαίτερα διαδεδομένη τεχνολογία σχετικά με την τήρηση αρχειακών και άλλων ιχνών των χρηστών του διαδικτύου.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες, μια καλύτερη εμπειρία χρήσης και να διεκπεραιώνονται ομαλά οι παραγγελίες σας.