Κλειδιά

Οι φθόγγοι (νότες) που αντιστοιχούν σε κάθε γραμμή ή διάστημα του πενταγράμμου θα παρέμεναν αόριστοι (ή πλήρως υποκειμενικοί) εάν δεν υπήρχε μια αρχική ένδειξη, που θα όριζε τη νότα με βάση την οποία θα αναπτυσσόταν όλες οι υπόλοιπες. Το κλειδί του πενταγράμμου διαδραματίζει ακριβώς αυτόν τον ρόλο.

Κατά κύριο λόγο στη δυτική μουσική σημειογραφία χρησιμοποιούνται 3 κλειδιά, τα οποία έχει παγιωθεί να τοποθετούνται σε συγκεκριμένες γραμμές. Η επιλογή του κλειδιού και της γραμμής που θα γραφεί γίνεται με βάση το εύρος των τονικών υψών που έχει δυνατότητα να αποδώσει μια φωνή ή ένα όργανο.

Το κλειδί χαρακτηρίζει γενικά το πεντάγραμμο στο οποίο τοποθετείται. Ειδικά στην περίπτωση του Μεγάλου Πενταγράμμου τα δύο κλειδιά των υψηλών (Σολ) και χαμηλών (Φα) τόνων προσδίδουν στα πεντάγραμμα τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς. Δηλαδή “πεντάγραμμο του Σολ” και “πεντάγραμμο του Φα”.
Αρχική Σελίδα | Περισσότερα Μαθήματα

Το Music/Learn είναι αφιερωμένο στη διδασκαλία της μουσικής.

Μέσα από διαδραστικό υλικό μπορείτε να προσεγγίσετε έννοιες της θεωρίας και της αρμονίας, να εξασκηθείτε στη μουσική ανάγνωση και να μελετήσετε γνωστά μουσικά κομμάτια.

Αναπτύχθηκε από τον Παναγιώτη Κατωπόδη, εθνομουσικολόγο, παραγωγό και καθηγητή μουσικής.

Για online μαθήματα και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] και στο τηλέφωνο 698 30 78 262.