Προσωδία/Άρθρωση

Η προσωδία, όπως αντίστοιχα και στον ανθρώπινο λόγο, είναι ο τρόπος με τον οποίον εκφέρεται κάθε μουσικός φθόγγος σε ένα μουσικό κείμενο. Οι φθόγγοι μπορούν να αρθρωθούν με μια ευρεία ποικιλία τρόπων, ώστε να δίνουν την εντύπωση, είτε ότι βρίσκονται σε άμεση ακολουθία ο ένας από τον άλλον, είτε ότι είναι πιο στιγμιαίοι, πιο παρατεταμένοι ή απομακρυσμένοι μεταξύ τους.

Φυσικά η άρθρωση δεν έχει να κάνει με τη χρονική αξία των φθόγγων, η οποία παραμένει σταθερή στο μέτρημα του χρόνου, αλλά με τον τρόπο που αυτοί παίζονται ή εκφέρονται. Έτσι μπορούν να διακριθούν οι παρακάτω τύποι άρθρωσης:

α) Το Legato, όπου οι φθόγγοι αποδίδονται με στενή ακολουθία μεταξύ τους, δεμένοι όπως συνηθίζεται να λέγεται. Το legato συμβολίζεται με την σύζευξη προσωδίας, μια καμπύλη γραμμή που ενώνει τους φθόγγους, οι οποίοι θα πρέπει να αποδοθούν ως συνεχόμενη μελωδική ακολουθία. Η σύζευξη προσωδίας μπορεί να μοιάζει με τη σύζευξη διαρκείας όμως υπάρχουν κάποια διακριτά χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από αυτήν:

Δεν ενώνει τις κεφαλές των φθογγοσήμων, αλλά αντίθετα βρίσκεται τοποθετημένη είτε πάνω, είτε κάτω από τα φθογγόσημα που ενώνει.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα σύζευξης προσωδίας τόσο πάνω, όσο και κάτω από μια ακολουθία φθόγγων.

 

Αρχική Σελίδα | Περισσότερα Μαθήματα

Το Music/Learn είναι αφιερωμένο στη διδασκαλία της μουσικής.

Μέσα από διαδραστικό υλικό μπορείτε να προσεγγίσετε έννοιες της θεωρίας και της αρμονίας, να εξασκηθείτε στη μουσική ανάγνωση και να μελετήσετε γνωστά μουσικά κομμάτια.

Αναπτύχθηκε από τον Παναγιώτη Κατωπόδη, εθνομουσικολόγο, παραγωγό και καθηγητή μουσικής.

Για online μαθήματα και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] και στο τηλέφωνο 698 30 78 262.