Αξίες Φθογγοσήμων

Τα φθογγόσημα, ακόμη και όταν δεν βρίσκονται πάνω σε ένα Πεντάγραμμο, μας δίνουν πάντοτε μια πολύ σημαντική πληροφορία: τη χρονική τους αξία. Η χρονική αξία του φθογγόσημου καθορίζει το πόσο διαρκεί η συγκεκριμένη νότα σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Η απόλυτη χρονική διάρκεια μιας νότας, βέβαια, μετράται πάντοτε με βάση τη ρυθμική αγωγή του κομματιού. Οι χρονικές σχέσεις των φθογγοσήμων μεταξύ τους είναι πάντοτε σταθερές και εκφράζονται, ουσιαστικά, σαν κλασματικές σχέσεις με βάση τη μέγιστη δυνατή χρονική αξία που είναι δυνατόν να έχουμε: το “ολόκληρο”.

Οι ονομασίες της κάθε χρονικής αξίας προέρχονται από αυτήν ακριβώς τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα φθογγόσημα. Έτσι έχουμε:

  1. Το “ολόκληρο” που διαρκεί έναν (1/1) ολόκληρο χρόνο.
  2. Το “μισό” που διαρκεί ακριβώς το μισό (1/2) χρόνο σε σχέση με το “ολόκληρο”.
  3. Το “τέταρτο” που διαρκεί το ένα τέταρτο (1/4) του χρόνου που καταλαμβάνει ένα “ολόκληρο”.
  4. Το “όγδοο” που διαρκεί το ένα όγδοο (1/8) του χρόνου του “ολόκληρου”.
  5. Το “δέκατο έκτο” που διαρκεί το ένα δέκατο έκτο (1/16) του χρόνου του “ολόκληρου”.
  6. Το “τριακοστό δεύτερο” που διαρκεί το ένα τριακοστό δεύτερο (1/32) του χρόνου του “ολόκληρου”.
  7. Το “εξηκοστό τέταρτο” που διαρκεί το ένα εξηκοστό τέταρτο (1/64) του χρόνου του “ολόκληρου”.

Παρακάτω βλέπουμε φθογγόσημα όλων των χρονικών αξιών να γεμίζουν μέτρα 4/4. Πατώντας το play μπορείτε να ακούσετε τις χρονικές διάρκειες.