Σύζευξη Διαρκείας

Οι χρονικές αξίες των φθογγοσήμων μπορούν να συγχωνευτούν μεταξύ τους, έτσι ώστε η πρώτη κατά σειρά αξία, χωρίς διακοπή, να καταλάβει τον χρόνο κι άλλων αξιών. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιείται η σύζευξη διαρκείας. Πρόκειται για μια καμπύλη γραμμή που ενώνει δύο ή περισσότερες νότες του ίδιου ή γειτονικών μέτρων μεταφέροντας την αξία των φθογγοσήμων που έπονται στο αρχικό (φθογγόσημο).

Η σύζευξη διαρκείας χρησιμοποιείται και εντός του ίδιου μέτρου, αντί των παρεστιγμένων, είτε λόγω αδυναμίας τους να αποδόσουν την ακριβή χρονική διάρκεια, είτε για την εναργέστερη αποτύπωση της ρυθμικότητας της μελωδικής γραμμής, ή για την ευχερέστερη ανάγνωση της παρτιτούρας.

Η σύζευξη διαρκείας δε θα πρέπει να συγχέεται με το Legato, όπου ένας αριθμός φθογγοσήμων απαιτείται να παιχτεί δεμένα, απνευστί. Η σύζευξη διαρκείας, θα ενώνει πάντοτε φθογγόσημα του ίδιου τονικού ύψους και θα ακολουθεί τη φορά των κεφαλών συνδέοντάς τες.

Αρχική Σελίδα | Περισσότερα Μαθήματα

Το Music/Learn είναι αφιερωμένο στη διδασκαλία της μουσικής.

Μέσα από διαδραστικό υλικό μπορείτε να προσεγγίσετε έννοιες της θεωρίας και της αρμονίας, να εξασκηθείτε στη μουσική ανάγνωση και να μελετήσετε γνωστά μουσικά κομμάτια.

Αναπτύχθηκε από τον Παναγιώτη Κατωπόδη, εθνομουσικολόγο, παραγωγό και καθηγητή μουσικής.

Για online μαθήματα και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] και στο τηλέφωνο 698 30 78 262.